EMCBTC国际全脑训练 成功学员——弓浩然丨 持续更新


姓名:弓浩然                  年龄:9岁                      年级:4年级


具体情况:孩子的学习成绩一直属于中等,平时在家会跟家长顶嘴,写作业慢,上课注意力不集中。从2017年11月开始学习快速记忆,能熟记圆周率前50位,三十六计,5分钟随机数字40位。学习兴趣提高了,也可以利用快速记忆学习生活常识,记忆电话号码。最关键的是现在学习写作业不用家长催促了。家长省事也放心!


弓浩然.png

弓浩然 (2).png

EMC微信二维码

在线
客服

客服
热线

400-601-1112
7*24小时客服服务热线

关注
微信

关注官方微信